Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

informuje o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. sportu i rekreacji w Pobiedziskach.

Imię i nazwisko wybranego kandydata: Andromeda Flisiak, zamieszkała w Pobiedziskach.

Uzasadnienie wyboru: Pani Andromeda Flisiak spełniła wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na obsadzanym stanowisku.

# Data Autor Strona Akcja
99 2020-03-11 08:40:56 Jakub Waligóra Informacja o wynikach naboru Publikacja
Opublikowano:
11 marca 2020, 8:40:56
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: