Pobiedziska, 27.08.2018r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

Dotyczy: Remont pomieszczeń zaplecza socjalnego w celu stworzenia nowych pomieszczeń szatniowych w budynku znajdującym się przy Hali Sportowej oraz Kortach tenisowych w Pobiedziskach przy ul. Różanej 4a”

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) unieważnia postępowanie przetargowe na  Remont pomieszczeń zaplecza socjalnego w celu stworzenia nowych pomieszczeń szatniowych w budynku znajdującym się przy Hali Sportowej oraz Kortach tenisowych w Pobiedziskach przy ul. Różanej 4a”.

 

Uzasadnienie:

W terminie składania ofert, tj. 22.08.2018r. wpłynęła jedna ofert firmy RED-BUD P.R.B., inż. Andrzej Piotrowski, ul. Zagrodnicza 31, 61-654 Poznań na kwotę 359.652,00 zł. Zamawiający mógł przeznaczyć kwotę na realizację zamówienia w wysokości: 205.700,00 zł. W związku z tym, iż złożona oferta przeznacza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie zostaje unieważnione.

Opublikowano:
27 sierpnia 2018, 11:34:26
Opublikowany przez:
Kategoria:
,
Tagi: